Kiedy poznasz swoją osobowość i karmę, wiedza pomoże Ci rozwinąć skrzydła, uzdrowić emocje ... przywrócić doskonałość duszy. Do tego służy NUMEROLOGIA.
Kiedy poznasz swoją osobowość i karmę, wiedza pomoże Ci rozwinąć skrzydła, uzdrowić emocje ... przywrócić doskonałość duszy. Do tego służy NUMEROLOGIA.

Warsztaty

To co najlepsze jest w nas samych i każdy ma prawo wiedzieć co to jest. Zasoby talentów i zdolności nie są nieznane, są do poznania, numerologia służy poznaniu siebie samego przez zrozumienie. 

Kurs Numerologii uczy interpretacji indywidualnej karmicznej drogi życia,

pozostawia wiedzę umożliwiająca dokonanie interpretacji Drogi Życia, na podstawie faktycznej daty urodzenia. Każdy uczeń, który ukończy kurs potrafi poprzez analizę rozpoznać najistotniejsze powołania w życiu analizowanej osoby, jej talenty, wyzwania i ustawić korzystny podpis.

Uczymy się rozpoznawać schematy, które jak drogowskazy prowadzą nas do otwarcia w sobie świadomości boskiej doskonałości naszego jestestwa, duszy… zgodnie z przekazem: „Królestwo Boże jest w was”.  Numerologia to tylko wiedza rozpostarta pomiędzy matematyką pitagorejczyków, filozofią i świadomością. To pradawna wiedza, która sama w sobie może być pomocnym narzędziem, ale narzędzie samo w sobie niczego nie czyni, tylko istota – człowiek wprawia narzędzie w ruch czyniąc nim dzieła zgodnie z własnym sumieniem i poczuciem smaku.

Wiedza może służyć mądrości, jeśli identyfikuję mądrość, jako umiejętność wyboru pomiędzy tym, co ważne i tym, co mniej ważne, tu wiedza może być podpowiedzią, jest jednak zawsze tylko narzędziem umysłu na usługach serca, i to SERCE jest jedynym właściwym dyspozytorem wszelkiej wiedzy, dostrzeganej z jakiegokolwiek, – czyli subiektywnego - osobistego kierunku postrzegania.

 

  • Zapraszamy tych, którzy są ciekawi własnego planu lekcji na to życie i wszystkich, którzy szukają kluczy do zrozumienia motywacji i aspiracji działania.
  • Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach warsztatowych
  • Nauczanie odbywa się w systemie zajęć weekendowych, kursanci pracują na własnej dacie urodzenia, omawiamy wszystkie programy uczestników po kolei, bowiem najłatwiej uczą się państwo na własnym przykładzie i dlatego, że najtrudniej jest samemu pracować dla siebie - dlatego na początku nauki, to ja pracuję dla Państwa.

Numerologia część I, Data Urodzenia jest mapą wcielenia, informacje podstawowe o dacie urodzenia i liczbach.  Zajęcia dla początkujących, praktyczne podstawy pracy z programem - portretem numerologicznym, który pozwala zapoznać się ze skutkami karmy osobistej i systemami nawykowej uwagi emocjonalnej na podstawie energii zapisanej w postaci daty urodzenia omówiona na datach urodzenia kursantów. Opis 3 cykli życia, i 4 warunków zewnętrznych, lekcji z ostatniego wcielenia przed aktualnym życiem. Omówienie wibracji dnia narodzin oraz głównego profilu osobowości, wibracji dziedziczonych karmicznie jako długi, jako wibracje mistrzowskie, opiekę sił wyższych i moc duchową. Omówienie wpływu 4 energii w ustawieniach początkowych dla każdego z uczestników.

Numerologia część II Imiona i Nazwiska, karma rodu to omawianie ustawień początkowych w programach numerologicznych, nawyków karmicznych dziedziczonych i osobistych, praca z imionami i nazwiskami, zasady wybierania korzystnych kombinacji. Ustawiamy korzystne pseudonimy wspierające dla każdego kursanta. Uczymy się podstawowej budowa trójkąta marsyliańskiego, poznajemy triadę artystyczną. Uczymy się analizy imion i nazwisk, karmy osobistej, ustawienia korzystnej kombinacji, tego jak dobierać imiona i jak tworzyć wzmacniające pseudonimy. Uczymy się jak ustawiać podpisy korzystne dla uczestników warsztatów.

Numerologia część III Fale życia to liczenie i omówienie fali życia na bazie dwóch cykli 9 -letnich do 85 roku życia, usystematyzowanie wzajemnych wpływów wibracji cyklu Osobistego i Cyklu Możliwości na siebie, sposoby rozbrajania nawyków na poziomie świadomości. Kwadraty i i triady omówione na podstawie przykładów wyszukanych wśród kursantów. Uczymy się rozumieć i uwalniać powtórkowe zdarzenia związane z systemem naszych przekierowań emocjonalnych poprzez współczesne przestawienie uwagi nawykowej.

Numerologia część IV: Warsztaty Numerologiczne Biznesowe, to zajęcia uczące zasad numerologicznych w kształtowaniu korzystnych dla nas energii w doborze odpowiedniej nazwy i daty rozpoczęcia działalności firmy. Chodzi o to, aby wspierały one jej rozwój i możliwości zarabiania. Dzięki wiedzy numerologicznej przyglądamy się firmie w perspektywie osobistej pracy i karmy właściciela, co pozwala nam wspierać jego samorealizację.
Zajmiemy się praktycznym omówieniem kilku nazw firm, jako przykładów ukształtowania energii firmy na sukces i dochodowość. Zajmiemy się mówieniem układów energii zyskownych na fali nazwy jak i na energiach trójkąta, oraz relacjami nazwy firmy i właściciela, a także określeniem przeznaczenia firmy.

Wiedza zdobyta na tych warsztatach pozwoli uczestnikom unikać ustawień z zagrożeniami strat finansowych, opóźnień w realizacji i konfliktów personalnych w energii firmowej.
Zajmiemy się także relacją emocjonalną nas samych z przodkami odzwierciedlającą nasz kontakt z energią obfitości. Dla wsparcia naszych zasobów finansowych zajmiemy się także ćwiczeniami naszej osobistej relacji z energią pieniądza, bogactwa, drogocenności, złota i dostatku.
Każdy uczestnik będzie potrzebował własnego - jednego banknotu do przeprowadzenia ćwiczeń i kilku monet.
Doświadczenia stają się naszym osobistym przyjacielem - jeśli umiemy czerpać z nich siłę i spokój. A umiejętność czerpania siły i spokoju, każdy z nas może w sobie odkryć i wzmocnić. Narzędzia, które pozostaną w rękach uczestników tych warsztatów, na pewno dadzą im konkretne możliwości rozwijania własnej obfitości i wiedzę o tym jak nie szkodzić nazwą a wspierać przedsiębiorczość i działalność ku satysfakcjonującym nas dochodom.

Numerologia część V: Kody Karmiczne w Rodzinie, wgląd w ustawienia karmy rodu dziedziczonej po przodkach i w brzmieniu nazwiska. Praca z drzewem karmicznym rodu pozwala zrozumieć konsekwencje czynów poprzednich pokoleń. Wdzięczność i przebaczenie jest główną energią przywracającą harmonię i boskie światło w strukturach DNA a także w wewnętrznych przekazach drzewa rodowego. Umysł, który rozumie przestaje podświadomie walczyć i łatwiej uruchamia pokój serca wraz z jego ogromnym dobroczynnym wpływem na krąg naszego pokolenia i na przyszłość naszych dzieci i ich dzieci. Szacunek i wdzięczność do ojców ojców i matek matek otwiera nam procesy harmonii i radosnej twórczości. tutaj możecie spotkać się z nawykowymi przekonaniami i uruchomić wewnętrzną wolność wyboru. Zapraszamy do wspólnej pracy w energii zrozumienia przez umysł i światłości serca.

Każdy uczestnik otrzymuje tablice pomocne w harmonizowaniu karmy rodu.

 

KODY REINKARNACJI CZ 1: otwarte Warsztaty Procesowe Ja i moje DNA.

Na podstawie daty urodzenia, możesz poznać podstawowe kody karmiczne obecne w twoim życiu.
Poprzez zrozumienie tych kodów możesz dać sobie akceptację i świadomie podjąć decyzję jak chcesz z nimi żyć. 

Poprzez relaksację i medytacje dynamiczne, możemy uruchomić procesy Światła, powrotu do energii Źródła Życia.
Dostrzec to co w danym kodzie karmicznym jest najpiękniejsze i to co dzisiaj możesz na bazie swojego doświadczenia rozwijać.
Kołyskowanie, technika podstawowa. Rozblokowanie napięć barków i pleców.
Konstelacje rodzinne w kręgu pokoju (nie Hellingera). 
Przez doświadczenie możemy przejść na poziomie materii, umysłu albo ducha. Możemy zintegrować te poziomy pamięci.
Możemy odzyskać spokój w doświadczeniu, które już minęło i jest teraz i dzieje się w tobie nadal.
Możemy poprzez zrozumienie, pokierować swoją uwagą i uwolnić oddech. Żyć w akceptacji siebie samego.

Genetyka Emocje Myśli jako składowe życia. GEM to technika aktywnej i kreatywnej pracy z ciałem umysłem i emocjami.
Praca techniką GEM jest doskonała w grupie, w stadzie. Człowiek posiada trzy systemy dziedziczenia informacji, nawyków i schematów zachowania. 
Każdy z nich wpływa na pozostałe.

Dziedziczymy dorobek rodu po przodkach. Genetyka.

Dziedziczymy przekonania i nawyki oraz schematy zachowań po ludziach, którzy towarzyszyli nam w dzieciństwie. Emocje.

Dziedziczymy własny dorobek duszy i umysłu z doświadczeń w tym życiu i poprzednich inkarnacji na planecie Ziemia i innych planetach. Myśli.

Od świadomości, że istnieje ogromna krystaliczna siatka informacji i osobista matryca pamięci i że korzystamy z niej na zasadzie nawyków i schematów (tak jak korzystamy z programów komputerowych) rozpoczyna się możliwość uzdrowienia siebie z cudzych nawyków i powrotu do dziecięcej formy radości z życia. Kołyskowanie jako sposób na równoważenie ciała.

 

 

 

KODY REINKARNACJI cz 2: Pieśń Serca pamięć Planetarna.
Dźwięk, ruch, taniec, śmiech i oddech oto nasze doskonałe narzędzia: Samoregeneracji, Wolności, Zdrowia.
Energia kręgu i jej wpływ na ciało i umysł. 
Komunikacja. Ćwiczenia rozwoju komunikacji werbalnej i mowy ciała.  
Kołyskowanie porusza i odblokowuje głębokie zapisy emocji w ciele. 

Energia układu solarnego w którym żyjemy ma odzwierciedlenie w naszych sposobach działania. 

Energia dziedziczenia płynie przez pokolenia i tworzy ich nawykowe formy przekazu. Nasze osobiste drzewo rodu jest drogocennym skarbem i podstawowym zasilaniem poczucia osobistej mocy twórczej.

Energia serca zawsze posiada pamięć absolutnej formy świetlistej doskonałości. Energia Serca łączy pamięć rodu (czyli dziedzictwo ciała i emocji) z energią osobistą duszy. Możemy bez ograniczeń emitować światło, pobierać światło i tworzyć światło. Oto jest drogocenna zdolność każdego serca, pokolenia i dziecka w rodzie. Konstelacje relacji karmicznych w skali układu planetarnego. 

 


KODY REINKARNACJI cz 3: Pieśń Duszy - pamięć Duszy na planie Kosmosu.
Pieśń, mantra i mocna strona dźwięku w twoim sercu. Człowiek jako doskonały instrument.
Procesy w dziedziczeniu z poprzednich inkarnacji pozaplanetarnych. Praca w kręgu i w energii fraktalnej. 
Konstelacje układów planetarnych i cywilizacji.

Jesteśmy istotami informacyjnymi i świetlistymi.
Dlatego możemy świadomie tworzyć informacje wzmacniające nasz pierwotny doskonały wewnętrzny wzorzec rozkwitania. Posiadamy naturalne systemy regeneracji światła i informacji. Posiadamy system samo - regeneracji. Posiadamy zdolności komunikacji. Pieśń duszy płynie w każdej komórce naszego ciała poprzez wszystkie wcielenia. Jest ona ogromną mocą dla każdego z nas. Zdrowe ciało i umysł pozwalają duszy na maksymalną radość z procesu życia. Woda i dieta przekazują informacje, myśli i słowa przekazują informacje, działanie nasze przekazuje informacje. Wszystkie te mechanizmy ulegają modulacji myślą, słowem i uczynkiem - kodem kinetycznym. Poprzez odnalezienie i uruchomienie w sobie pieśni duszy wyzwalamy się z cudzych schematów myślenia, mówienia i działania aby odzyskać pierwotną osobistą radość ze swojego życia. 

Umiejętności komunikacji z samym sobą wpływają bezpośrednio na osobiste dokonania człowieka.

Zapraszam do wielkiej przygody
aktywnego odzyskiwania naturalnego, wewnętrznego światła.

 

Najbliższe terminy warsztatów

 

Aktualnie aktywni Organizatorzy, do których mogą się Państwo zwracać
z pytaniami o warsztaty
i konsultacje:

Warszawa 
Wrocław organizator:
Anna Weseli
tel. 501 254 488
ania.weseli@gmail.com

Gdynia organizator:
Adam Muzyka 
tel. 781 126 388
http://www.madaryam.pl/

Poznań organizator:
Joga Yam
ul. Jana Kochanowskiego 4/10
Joanna Brudzińska
tel. 797 130 616
www.joga-yam.pl

 
Dusseldorf organizator:
Katharina Cichocki   
tel.  +49 211 220 32 24

 

Chicago organizator:
Aleksandra Lipińska Prokop   
tel.  +1 224 558 2865

 

 

Kontakt

 numerolog@numerolog.net

numerolog 1